A Mezőkovácsházi járás munkanélküliségi mutatói meglehetősen kedvezőtlenek, a foglalkoztatottak aránya a megyei arányhoz képest 5%-kal, az országos adatokhoz képest 8%-kal van elmaradva. A mutatókból jól látszik, a járás a megyei adatokhoz – melyek az országostól jelentősen elmaradottak – képest tízéves hátrányban van. A probléma orvoslása érdekében együttműködést indított Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, konzorciumban Battonya, Mezőhegyes és Medgyesegyháza Város Önkormányzatával, illetve a Békés Megyei Kormányhivatallal. A kezdeményezéshez csatlakozott a mezőkovácsházi székhelyű Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, valamint a szintén járási központban működő Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. is.

A konzorcium megfogalmazása szerint a járásban társadalmi és gazdasági fejlődést előidéző intézkedésekre van szükség, ezek eszközei pedig nem mások, mint a foglalkoztatáspolitika, munkaerő-piaci politika, és gazdaságpolitika eszközei. Ezek megvalósítására kiváló lehetőség a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című kiírása, melynek keretében mintegy 400 millió forint uniós támogatást nyert el a konzorcium.

A „Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházai járásban” elnevezésű projekt elsődleges célkitűzése az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása, a foglalkoztatás növelése, a vállalkozásbarát város/településfejlesztés, ezáltal a térségi, decentralizált gazdaság fejlesztése. Továbbá a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése, a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem, valamint az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás. Mindemellett a TOP hozzájárul az országos és megyén belüli területi különbségek csökkentéséhez, a vidéki térségek fejlesztéséhez, a város-vidék kapcsolatok erősítéséhez, valamint a társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó térségek fejlesztéséhez.

A konzorcium feladata a paktumszervezet létrehozása a járásban található vállalkozások együttműködéséhez, továbbá a potenciális munkavállalók felkutatása és képzése a paktumszervezeti tagok humánerőforrás igényéhez igazítottan.

A projekt elsődleges célcsoportját a célterületen élő hátrányos helyzetű és inaktív álláskeresők alkotják, a 2017. április 1. és 2020. március 31. között megvalósuló program keretében mintegy 259 személy bevonása valósul meg